ไมโครไนซ์ไบโอทรีแม็กซ์ น้ำยาล้างจาระบี, น้ำยาล้างไขมัน

F7A25250-8F69-471B-96FC-053E8AA8BAFE

ไมโครไนซ์ไบโอทรีแม็กซ์,น้ำยาล้างน้ำมันจารบี, น้ำยาล้างไขมัน

MICRO-NICE® เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียก สารสกัดจากธรรมชาติ(Phytochemical) ของประเทศไทย (Botanical Extract from Locally Plant) มีคุณสมบัติจากธรรมชาติ เช่น ลดแรงตึงผิว และสลายกลิ่นเน่าเสีย โดยที่สาร MICRO-NICE® นี้สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ผลิตภัณฑ์แรกที่นำ MICRO-NICE® มาเป็นส่วนผสมหลัก มีชื่อว่า “MICRO-NICE® BIO 3 MEX” (Oil & Grease Cleaner)

คุณสมบัติของ MICRO-NICE® BIO 3 MEX

1. สารสกัดจากธรรมชาติ ( PHYTOCHEMICAL MIXTURE ) เป็นตัวทำงานหลัก

2. ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ( BIODEGRADABLE )

3. ไม่มีสารละลายกลุ่ม ปิโตรเคมี ( NON PETROCHEMICAL SOLVENT)

4. ไม่ติดไฟ ( NON FLAMMABLE)

5. ไม่กัดกร่อน พื้นผิว ( NON CORRODED )

6. ไม่ระเหย (Non Volatile)

7. สลายกลิ่น ( DE-ODORIZED )

8. ทำความสะอาดน้ำมัน คราบน้ำมัน (Oil & Grease Cleaner)

9. ประหยัดน้ำในการทำความสะอาด

10.ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ( SAFE : LD50 = 14,000 mg./Kg. body wt.)

11.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( ENVIRONMENTALLY FRIENDLY )

ไมโครไนซ์ไบโอทรีแม็กซ์ (Micro-Nice Bio 3 Mex)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คราบน้ำมัน จารบี ล้าง คราบน้ำมันไหม้เหนียว และสิ่งสกปรกที่สะสมติดแน่น เช่น บนพื้นโรงงาน เครื่องจักรที่ทำด้วยสแตนเลส ฯ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือสารจากปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คราบน้ำมัน จารบีไมโครไนซ์ไบโอทรีแม็กซ์ หรือ น้ำยาล้างคราบน้ำมัน ล้าง คราบน้ำมันไหม้เหนียว และสิ่งสกปรกที่สะสมติดแน่น เช่น บนพื้นโรงงาน เครื่องจักรที่ทำด้วยสแตนเลส ฯปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือสารจากปิโตรเลียม

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท  บีเอสเอส  อิควิปเมนท์ จำกัด

สนใจติดต่อ

คุณบุญทาน  Tel : 085-132-5799

Tel :  02-181-5387

Fax : 02-181-5388

Email : bss.100c@gmail.com

%d bloggers like this: