MICRO-NICE® DEODORIZER ไมโครไนซ์ ดีโอโดไรเซอร์ น้ำยาปรับอากาศ สลายกลิ่น


ชื่อผลิตภัณฑ์

MICRO-NICE® DEODORIZER  ไมโคร-ไนซ์ ดีโอโดไรเซอร์

การใช้งาน  

– ใช้พ่นทำความสะอาด

– สำหรับออฟฟิส สานักงาน โรงงาน บ้านที่อยู่อาศัย 

– พ่นในห้อง พื้น โต๊ะ เก้าอี้ สาหรับทุกพื้นผิว

– พ่นทำความสะอาดบนเสื้อผ้า และ พื้นรองเท้า

คุณประโยชน์

1. ใช้พ่นทำความสะอาด สถานที่ สิ่งของ ต่างๆ 

2. ไม่ทำปฏิกิริยา กับพื้นผิว หรือ วัสดุ ทุกชนิด

3. ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

วิธีใช้  

1. ใช้ผลิตภัณฑ์ พ่น หรือ ฉีด บริเวณที่ต้องการทำความสะอาด

2. ฉีด หรือ พ่น บริเวณที่ต้องการ อาจจะทิ้งไว้สักครู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการทำงาน

3. การใช้งาน ตามความจำเป็น

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา 

3. ภาชนะที่ใช้หมดแล้วควรทิ้งหรือทำลาย ห้ามทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนทุเลา หากไม่ทุเลา ให้รีบไปพบแพทย์

2. หากกลืนกินห้ามทำให้อาเจียร ดื่มน้ำมากๆ นำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมฉลากผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ  

500 ซีซี  ,  4 ลิตร  ,  20 ลิตร

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท  บีเอสเอส  อิควิปเมนท์ จำกัด

สนใจติดต่อ

คุณสุปรีดี  โทร. 061-368-0235

Tel : 02-181-5387

Fax : 02-181-5388

E-mail : bss.100c@gmail.com

บริษัท บีเอสเอส อิควิปเมนท์ จำกัด จำหน่ายน้ำยาไบโอเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์ที่ปลอดภัย, เทปกาว, เทปกาวทนความร้อน, น้ำยาทำความสะอาดทุกประเภท

420/59 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์

วันหยุด : เสาร์ – อาทิตย์

เวลา : 08:30 – 17:00 น.

โทร. 061-368-0235

อีเมล์ : bss.100c@gmail.com

%d bloggers like this: